Gizlilik ve Ödeme Güvenliği

Değerli MIORI TEKSTIL ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI Üyesi;


MIORI TEKSTIL ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.

MIORI TEKSTIL ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI sunucularında toplanan bu bilgiler, siparişinizde oluşabilecek herhangi bir problemde, dönemsel kampanya çalışmalarında, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinde ve istenmeyen e-postaların size iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece MIORI TEKSTIL ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI bünyesinde kullanılmaktadır.

MIORI TEKSTIL ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, "müşteri ürün analizi ve faliyeti" dışında hiçbir ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, MIORI TEKSTIL ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla MIORI TEKSTIL ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde MIORI TEKSTIL ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin MIORI TEKSTIL ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Üyelerimiz, MIORI TEKSTIL ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI’ye başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

MIORI TEKSTIL ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Talebe konu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.